Etya Lupilova

Etya Lupilova

Etya Lupilova

כתבות

Family tree


Etya Lupilova

(19151915 רגיל
1914 יל
ה תרעה עברי
, Sirotino, Shumilina Raion - 20062006 רגיל
2005 יל
ה תשסו עברי
, Garbsen)


(19051905 רגיל
1904 יל
ה תרסה עברי
, Ozarichi - Vitebsk)


(19471947 רגיל
1946 יל
ה תשז עברי
, Vitebsk - )


(19481948 רגיל
1947 יל
ה תשח עברי
, Vitebsk - )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Grigorij Shajkevich. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך