לא ידוע

לא ידוע

לא ידוע
  • הערות
    Умерла в Эдирне вместе с тремя сыновьями во время эпидемии.

כתבות

Family tree


לא ידוע

( - Edirn)


(14881488 רגיל
1488 יל
ה רמח עברי
, Toledo - מרץ 24, 1575אפריל 3, 1575 רגיל
מרץ 24, 1575 יל
יג ניסן ה שלה עברי
, צפת)


(Edirn - Edirn)


(Edirn - Edirn)


(Edirn - Edirn)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש יצחק פוקסון. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך