חיים זילברנגל

חיים זילברנגל

כתבות

Family tree


חיים זילברנגל

(אוקטובר 24, 1947אוקטובר 24, 1947 רגיל
אוקטובר 11, 1947 יל
י חשוון ה תשח עברי
, תל אביב - )


(19041904 רגיל
1903 יל
ה תרסד עברי
, ורשה - מרץ, 1963מרץ, 1963 רגיל
פברואר, 1963 יל
אדר ה תשכג עברי
, תל אביב)


(19061906 רגיל
1905 יל
ה תרסו עברי
, ורשה - 19731973 רגיל
1972 יל
ה תשלג עברי
, תל אביב)


(יוני 6, 1971יוני 6, 1971 רגיל
מאי 24, 1971 יל
יג סיוון ה תשלא עברי
, נהריה - )


(ינואר 19, 1974ינואר 19, 1974 רגיל
ינואר 6, 1974 יל
כה טבת ה תשלד עברי
, נהריה - )


(מאי 10, 1975מאי 10, 1975 רגיל
אפריל 27, 1975 יל
כט אייר ה תשלה עברי
, נהריה - )


(מרץ 10, 1948מרץ 10, 1948 רגיל
פברואר 26, 1948 יל
כט אדר ה תשח עברי
, נהריה - 20162016 רגיל
2015 יל
ה תשעו עברי
)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך