Mariya Mironova

Mariya Mironova

כתבות

Family tree


Mariya Mironova

(19731973 רגיל
1972 יל
ה תשלג עברי
, מוסקבה - )


(19411941 רגיל
1940 יל
ה תשא עברי
, מוסקבה - 19871987 רגיל
1986 יל
ה תשמז עברי
, Riga)


(19461946 רגיל
1945 יל
ה תשו עברי
- )


(19921992 רגיל
1991 יל
ה תשנב עברי
, מוסקבה - )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Benjamen Kretz. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך