אנסטסיה

אנסטסיה

אנסטסיה
  • הערות
    Первая жена Рыбакова.

כתבות

Family tree


אנסטסיה

(19181918 רגיל
1917 יל
ה תרעח עברי
- )


(ינואר 1, 1911ינואר 1, 1911 רגיל
דצמבר 19, 1910 יל
א טבת ה תרעא עברי
, Chernihiv - דצמבר 23, 1998דצמבר 23, 1998 רגיל
דצמבר 10, 1998 יל
ד טבת ה תשנט עברי
, Brooklyn, New York)


(אוקטובר 17, 1940אוקטובר 17, 1940 רגיל
אוקטובר 4, 1940 יל
טו תשרי ה תשא עברי
- מאי 15, 1994מאי 15, 1994 רגיל
מאי 2, 1994 יל
ה סיוון ה תשנד עברי
, מוסקבה)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Andrey Fisher. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך