טטיאנה

טטיאנה

טטיאנה

כתבות

Family tree


טטיאנה

( - פברואר, 1977פברואר, 1977 רגיל
ינואר, 1977 יל
שבט ה תשלז עברי
)


(מאי 7, 1919מאי 7, 1919 רגיל
אפריל 24, 1919 יל
ז אייר ה תרעט עברי
, Slavyansk - פברואר 23, 1986פברואר 23, 1986 רגיל
פברואר 10, 1986 יל
יד אדר ה תשמו עברי
, Tula)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Benjamen Kretz. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך