Elena Bergardt

Elena Bergardt

Elena Bergardt
  • הערות
    место рождения:Украина,Одесса

כתבות

Family tree


Elena Bergardt

(19391939 רגיל
1938 יל
ה תרצט עברי
- )


(19371937 רגיל
1936 יל
ה תרצז עברי
- )


(19621962 רגיל
1961 יל
ה תשכב עברי
- )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Viktoriya אוורבוך. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך