אלכסיי

אלכסיי

אלכסיי

כתבות

Family tree


אלכסיי

(דצמבר 11, 1955דצמבר 11, 1955 רגיל
נובמבר 28, 1955 יל
כו כסלו ה תשטז עברי
- )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Vyacheslav Moiseyenko. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך