Yulij Averbah

Yulij Averbah

Yulij Averbah
  • הערות
    Приказчик 2-ого класса

כתבות

Family tree


Yulij Averbah

(אוקטובר 6, 1836אוקטובר 6, 1836 רגיל
ספטמבר 24, 1836 יל
כה תשרי ה תקצז עברי
- מאי 12, 1909מאי 12, 1909 רגיל
אפריל 29, 1909 יל
כא אייר ה תרסט עברי
, Rybinsk)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Benjamen Kretz. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך