אסתר גינצברג

אסתר גינצברג

אסתר גינצברג
  • הערות
    Первый еврейский врач Хайфы.

כתבות

Family tree


אסתר גינצברג

(about 1883about 1883 רגיל
about 1882 יל
about ה תרמג עברי
, Gopchica - מאי 19, 1949מאי 19, 1949 רגיל
מאי 6, 1949 יל
כ אייר ה תשט עברי
)


(18371837 רגיל
1836 יל
ה תקצז עברי
, Pogrebische - about 1901about 1901 רגיל
about 1900 יל
about ה תרסא עברי
)


(18391839 רגיל
1838 יל
ה תקצט עברי
, סקווירה - )


(Berdyansk - 19241924 רגיל
1923 יל
ה תרפד עברי
)


(יוני 14, 1879יוני 14, 1879 רגיל
יוני 2, 1879 יל
כג סיוון ה תרלט עברי
, Днепр - יוני 13, 1952יוני 13, 1952 רגיל
מאי 31, 1952 יל
כ סיוון ה תשיב עברי
, חיפה)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש יצחק פוקסון. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך