Shmul Tsukerman

Shmul Tsukerman

כתבות

Family tree


Shmul Tsukerman

(נובמבר 22, 1905נובמבר 22, 1905 רגיל
נובמבר 9, 1905 יל
כד חשוון ה תרסו עברי
, Mezhirov, Ukraina - אפריל 12, 1974אפריל 12, 1974 רגיל
מרץ 30, 1974 יל
כ ניסן ה תשלד עברי
, Odessa Ukraina)


(Mezhirov, Ukraina - about 1932about 1932 רגיל
about 1931 יל
about ה תרצב עברי
, Mezhirov, Ukraina)


(about 1880about 1880 רגיל
about 1879 יל
about ה תרמ עברי
, Tyvriv - about 1963about 1963 רגיל
about 1962 יל
about ה תשכג עברי
, Odessa Ukraina)


(יולי 15, 1909יולי 15, 1909 רגיל
יולי 2, 1909 יל
כו תמוז ה תרסט עברי
- פברואר 14, 2000פברואר 14, 2000 רגיל
פברואר 1, 2000 יל
ח אדר ה תשס עברי
, New York)


(פברואר 2, 1948פברואר 2, 1948 רגיל
ינואר 20, 1948 יל
כב שבט ה תשח עברי
, Odessa Ukraina - )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Filipp דסיאטניקוב. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך