שמשעון היינה

שמשעון היינה

שמשעון היינה
  • הערות
    Банкир и негоциант

כתבות

Family tree


שמשעון היינה

(אוגוסט 19, 1764אוגוסט 19, 1764 רגיל
אוגוסט 8, 1764 יל
כא אב ה תקכד עברי
, Hannover - דצמבר 18, 1828דצמבר 18, 1828 רגיל
דצמבר 6, 1828 יל
יב טבת ה תקפט עברי
, Hamburg)


(about 1722about 1722 רגיל
about 1721 יל
about ה תפב עברי
, Byukkeburg - ספטמבר 18, 1780ספטמבר 18, 1780 רגיל
ספטמבר 7, 1780 יל
יח אלול ה תקמ עברי
, Hannover)


( - אפריל 9, 1799אפריל 9, 1799 רגיל
מרץ 29, 1799 יל
ד ניסן ה תקנט עברי
, Hamburg)


(17711771 רגיל
1770 יל
ה תקלא עברי
- 18591859 רגיל
1858 יל
ה תריט עברי
)


(דצמבר 13, 1797דצמבר 13, 1797 רגיל
דצמבר 2, 1797 יל
כד כסלו ה תקנח עברי
, Dusseldorf - פברואר 17, 1856פברואר 17, 1856 רגיל
פברואר 5, 1856 יל
יא אדר ה תרטז עברי
, פריז)


(18001800 רגיל
1799 יל
ה תקס עברי
- 18981898 רגיל
1897 יל
ה תרנח עברי
)


(18071807 רגיל
1806 יל
ה תקסז עברי
, Dusseldorf - נובמבר 6, 1979נובמבר 6, 1979 רגיל
אוקטובר 24, 1979 יל
טז חשוון ה תשמ עברי
, ברלין)


(יולי 18, 1812יולי 18, 1812 רגיל
יולי 6, 1812 יל
ט אב ה תקעב עברי
, Dusseldorf - נובמבר 15, 1886נובמבר 15, 1886 רגיל
נובמבר 3, 1886 יל
יז חשוון ה תרמז עברי
, Vienna)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Benjamen Kretz. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך