פאינה Perminova

פאינה Perminova

 • מקום מגורים נוכחי
 • Living places
 • תחום העיסוק
  מקצועות טכניים
  Technical activity –
  activity directed to the resolution of technological problems, in the broad sense.

  This type of activity includes following professions:

  • engineer,
  • technical designer,
  • technologist,
  • agriculturalist, etc.

וידאו

Family tree


פאינה Perminova

(ינואר 25, 1962ינואר 25, 1962 רגיל
ינואר 12, 1962 יל
כ שבט ה תשכב עברי
, חרקוב - )


(אוקטובר 17, 1936אוקטובר 17, 1936 רגיל
אוקטובר 4, 1936 יל
א חשוון ה תרצז עברי
- )


(נובמבר 12, 1938נובמבר 12, 1938 רגיל
אוקטובר 30, 1938 יל
יח חשוון ה תרצט עברי
, חרקוב - ספטמבר 21, 2020ספטמבר 21, 2020 רגיל
ספטמבר 8, 2020 יל
ג תשרי ה תשפא עברי
, קריית שמונה)


(ינואר 20, 1965ינואר 20, 1965 רגיל
ינואר 7, 1965 יל
יז שבט ה תשכה עברי
, Germany - )


(אוקטובר 4, 1994אוקטובר 4, 1994 רגיל
ספטמבר 21, 1994 יל
כט תשרי ה תשנה עברי
, Harkov - )

תגובות

13:49, 3 בפברואר 2019

פאינה Perminova פאינה Perminova

БРАТСКОЕ КЛАДБИЩЕ СОВЕТСКИХ ВОИНОВ 1941-44 В С.ЧЕРНОРЕЧЬЕ (ЧОРГУНЬ)

13:49, 3 בפברואר 2019

פאינה Perminova

По вопросу Ефима Семеновича, отправляю вам фотографии 3-х мест где захоронены морпехи Жидилова (фамилий практически нет, ну сами понимаете, с огромной долей вероятности, в одной из этих могил - Ефим Семенович). И отправляю скан из книги Г.Ванеева о событиях 17.12.1941ги саму 1 книгу Ванеева, там по дням расписана оборона Севастополя за 1941 год..
http://www.memento-sevastopol.ru/cemetery/21.html

15:58, 3 בפברואר 2019

פאינה Perminova

База данных Lipes http://lipesdatabase.com/ru/

Please log in / register, to leave a comment

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך