Ruhel Flaxman-Schwartz

Ruhel Flaxman-Schwartz

Ruhel Flaxman-Schwartz

כתבות

Family tree


Ruhel Flaxman-Schwartz

(about 1890about 1890 רגיל
about 1889 יל
about ה תרנ עברי
- )


(about 1870about 1870 רגיל
about 1869 יל
about ה תרל עברי
- )


(about 1870about 1870 רגיל
about 1869 יל
about ה תרל עברי
- )


(about 1890about 1890 רגיל
about 1889 יל
about ה תרנ עברי
- )


(about 1920about 1920 רגיל
about 1919 יל
about ה תרפ עברי
- )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Vladimir Shufotinskij. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך