Edmond Benjamin Rothschild

Edmond Benjamin Rothschild

Family tree


Edmond Benjamin Rothschild

(אוגוסט 19, 1845אוגוסט 19, 1845 רגיל
אוגוסט 7, 1845 יל
טז אב ה תרה עברי
, פריז - נובמבר 2, 1934נובמבר 2, 1934 רגיל
אוקטובר 20, 1934 יל
כד חשוון ה תרצה עברי
, פריז)


(מאי 15, 1792מאי 15, 1792 רגיל
מאי 4, 1792 יל
כג אייר ה תקנב עברי
, Frankfurt Am Main - נובמבר 15, 1868נובמבר 15, 1868 רגיל
נובמבר 3, 1868 יל
א כסלו ה תרכט עברי
, פריז)


(יוני 15, 1805יוני 15, 1805 רגיל
יוני 3, 1805 יל
יח סיוון ה תקסה עברי
, Frankfurt Am Main - ספטמבר 1, 1886ספטמבר 1, 1886 רגיל
אוגוסט 20, 1886 יל
א אלול ה תרמו עברי
, Château De Boulogne)


(אוגוסט 19, 1853אוגוסט 19, 1853 רגיל
אוגוסט 7, 1853 יל
טו אב ה תריג עברי
, Frankfurt Am Main - יוני 22, 1935יוני 22, 1935 רגיל
יוני 9, 1935 יל
כא סיוון ה תרצה עברי
, Frankfurt Am Main)


(דצמבר 1, 1878דצמבר 1, 1878 רגיל
נובמבר 19, 1878 יל
ה כסלו ה תרלט עברי
, פריז - מאי 7, 1957מאי 7, 1957 רגיל
אפריל 24, 1957 יל
ו אייר ה תשיז עברי
, London)


(מאי 19, 1881מאי 19, 1881 רגיל
מאי 7, 1881 יל
כ אייר ה תרמא עברי
, Boulogne-Billancourt - ספטמבר 4, 1957ספטמבר 4, 1957 רגיל
אוגוסט 22, 1957 יל
ח אלול ה תשיז עברי
, Pregny-Chambésy)


(18841884 רגיל
1883 יל
ה תרמד עברי
- 19651965 רגיל
1964 יל
ה תשכה עברי
)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Kirill Vaserman. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך