Mones Shabad

Mones Shabad

Mones Shabad

כתבות

Family tree


Mones Shabad

(18471847 רגיל
1846 יל
ה תרז עברי
, Vilno - )


(18281828 רגיל
1827 יל
ה תקפח עברי
- )


(18271827 רגיל
1826 יל
ה תקפז עברי
- )


(18471847 רגיל
1846 יל
ה תרז עברי
, Vilno - )


(18741874 רגיל
1873 יל
ה תרלד עברי
- )


(18811881 רגיל
1880 יל
ה תרמא עברי
, מינסק - ינואר, 1942ינואר, 1942 רגיל
דצמבר, 1941 יל
טבת ה תשב עברי
)


(ינואר 6, 1902ינואר 6, 1902 רגיל
דצמבר 24, 1901 יל
כז טבת ה תרסב עברי
, מינסק - 19821982 רגיל
1981 יל
ה תשמב עברי
, מוסקבה)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Benjamen Kretz. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך