Leonid Sherman

Leonid Sherman

כתבות

Family tree


Leonid Sherman

(מאי 16, 1931מאי 16, 1931 רגיל
מאי 3, 1931 יל
כט אייר ה תרצא עברי
- )


(מרץ 20, 1911מרץ 20, 1911 רגיל
מרץ 7, 1911 יל
כ אדר ה תרעא עברי
, Lepel - דצמבר, 1941דצמבר, 1941 רגיל
נובמבר, 1941 יל
כסלו ה תשב עברי
, Cherikov)


(אפריל 23, 1913אפריל 23, 1913 רגיל
אפריל 10, 1913 יל
טז ניסן ה תרעג עברי
, Kostyukovichi - דצמבר 19, 1987דצמבר 19, 1987 רגיל
דצמבר 6, 1987 יל
כח כסלו ה תשמח עברי
, מינסק)


(ינואר 25, 1935ינואר 25, 1935 רגיל
ינואר 12, 1935 יל
כא שבט ה תרצה עברי
, מינסק - )


(אוגוסט 25, 1956אוגוסט 25, 1956 רגיל
אוגוסט 12, 1956 יל
יח אלול ה תשטז עברי
, מינסק - )


(אוגוסט 2, 1959אוגוסט 2, 1959 רגיל
יולי 20, 1959 יל
כז תמוז ה תשיט עברי
, מינסק - )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך