Shepsel Fookson

Shepsel Fookson

Shepsel Fookson

כתבות

Family tree


Shepsel Fookson

(Parichi - 19001900 רגיל
1899 יל
ה תרס עברי
, Parichi)


(Parichi - Parichi)


(18821882 רגיל
1881 יל
ה תרמב עברי
, Parichi - 19161916 רגיל
1915 יל
ה תרעו עברי
, Ugli Village)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש יצחק פוקסון. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך