נתן כהן

נתן כהן

נתן כהן

כתבות

Family tree


נתן כהן

(דצמבר 1, 1891דצמבר 1, 1891 רגיל
נובמבר 19, 1891 יל
ל חשוון ה תרנב עברי
- 19431943 רגיל
1942 יל
ה תשג עברי
)


(1395 לסן1395 לסן רגיל
1395 לסן יל
ב שסו עברי
- about 1272 לסןabout 1272 לסן רגיל
about 1272 לסן יל
about ב תפט עברי
)


(18721872 רגיל
1871 יל
ה תרלב עברי
- 19591959 רגיל
1958 יל
ה תשיט עברי
)


(14951495 רגיל
1495 יל
ה רנה עברי
, לובלין - 15591559 רגיל
1559 יל
ה שיט עברי
)


(ספטמבר 21, 1934ספטמבר 21, 1934 רגיל
ספטמבר 8, 1934 יל
יב תשרי ה תרצה עברי
, Montreal - נובמבר 7, 2016נובמבר 7, 2016 רגיל
אוקטובר 25, 2016 יל
ו חשוון ה תשעז עברי
)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש ניב כץ. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך