אשר ברוך בנדט

אשר ברוך בנדט

אשר ברוך בנדט
 • תחום העיסוק
  מקצועות חופשיים
  Socio-intellectual activity –

  This type of activity includes following professions:

  • teacher,
  • lawyer,
  • doctor,
  • journalist, etc.
 • הערות
  Ученый-талмудист. Владелец одной из наиболее крупных в России частных библиотек еврейской литературы. Человек высокой книжной учености и культуры, обладатель редких еврейских книг, частично рукописных, которые впоследствии были переданы в Российскую государственную библиотеку, в Минский университет и в Еврейскую историческую комиссию. Уже через много лет после его смерти, в 1924 году, в Париже стараниями вдовы увидел свет составленный им лексикон Библии и Талмуда (Оцер лашон га-Микра ве-га-Талмуд). Ошер Бенедетович тоже был вовлечен в дело Высоцких и являлся одним из его хозяев, но, как пишет близко знавший семейство Гавронских В. Зензинов, будучи человеком «не от мира сего», деловыми вопросами не занимался, поскольку ничего в них не понимал: «у него в фирме была очень скромная функция — он хранил и выдавал почтовые марки для всей корреспонденции этой большой торговой фирмы»
 • מקור מידע
  Из повести об одном еврейском семействе Владимир Хазан

כתבות

Family tree


אשר ברוך בנדט

(18431843 רגיל
1842 יל
ה תרג עברי
, קליקול - 18901890 רגיל
1889 יל
ה תרנ עברי
, סנקט פטרבורג)


(18191819 רגיל
1818 יל
ה תקעט עברי
, קליקול - )


(18451845 רגיל
1844 יל
ה תרה עברי
- 19301930 רגיל
1929 יל
ה תרצ עברי
)


(יוני 11, 1882יוני 11, 1882 רגיל
מאי 30, 1882 יל
כד סיוון ה תרמב עברי
, מוסקבה - יוני 6, 1935יוני 6, 1935 רגיל
מאי 24, 1935 יל
ה סיוון ה תרצה עברי
, פריז)


(18661866 רגיל
1865 יל
ה תרכו עברי
- יוני 24, 1932יוני 24, 1932 רגיל
יוני 11, 1932 יל
כ סיוון ה תרצב עברי
, Nice)


(18701870 רגיל
1869 יל
ה תרל עברי
, פטרופבל - 19401940 רגיל
1939 יל
ה תש עברי
)


(מאי 20, 1878מאי 20, 1878 רגיל
מאי 8, 1878 יל
יז אייר ה תרלח עברי
, Tambov - ספטמבר 24, 1948ספטמבר 24, 1948 רגיל
ספטמבר 11, 1948 יל
כ אלול ה תשח עברי
, London)


(18881888 רגיל
1887 יל
ה תרמח עברי
, מוסקבה - 19581958 רגיל
1957 יל
ה תשיח עברי
, קישנב)


(אוגוסט 14, 1983אוגוסט 14, 1983 רגיל
אוגוסט 1, 1983 יל
ה אלול ה תשמג עברי
, Smolensk - יוני 24, 1949יוני 24, 1949 רגיל
יוני 11, 1949 יל
כז סיוון ה תשט עברי
, ציריך)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Benjamen Kretz. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך