Kajla Flahman

כתבות

Family tree


Kajla Flahman

(18961896 רגיל
1895 יל
ה תרנו עברי
- )


(מרץ 1, 1886מרץ 1, 1886 רגיל
פברואר 17, 1886 יל
כד אדר ה תרמו עברי
- )


(אפריל 17, 1883אפריל 17, 1883 רגיל
אפריל 5, 1883 יל
י ניסן ה תרמג עברי
, Jakobstadt - 19801980 רגיל
1979 יל
ה תשמ עברי
)


(מרץ 1, 1886מרץ 1, 1886 רגיל
פברואר 17, 1886 יל
כד אדר ה תרמו עברי
- )


(דצמבר 8, 1889דצמבר 8, 1889 רגיל
נובמבר 26, 1889 יל
טו כסלו ה תרנ עברי
- )


(ינואר 19, 1892ינואר 19, 1892 רגיל
ינואר 7, 1892 יל
יט טבת ה תרנב עברי
- )


(18951895 רגיל
1894 יל
ה תרנה עברי
- )


(18961896 רגיל
1895 יל
ה תרנו עברי
- )


(18981898 רגיל
1897 יל
ה תרנח עברי
- )


(19031903 רגיל
1902 יל
ה תרסג עברי
- )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש אלה פלורוב. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך