מוזס בילין

מוזס בילין

מוזס בילין

כתבות

Family tree


מוזס בילין

(ינואר, 1846ינואר, 1846 רגיל
דצמבר, 1845 יל
טבת ה תרו עברי
, רוסיה - 19121912 רגיל
1911 יל
ה תרעב עברי
)


(אוגוסט, 1849אוגוסט, 1849 רגיל
יולי, 1849 יל
אב ה תרט עברי
, רוסיה - יולי 21, 1922יולי 21, 1922 רגיל
יולי 8, 1922 יל
כה תמוז ה תרפב עברי
, Bronx)


(מאי, 1878מאי, 1878 רגיל
אפריל, 1878 יל
ניסן ה תרלח עברי
, רוסיה - )


(ספטמבר, 1881ספטמבר, 1881 רגיל
אוגוסט, 1881 יל
אלול ה תרמא עברי
, רוסיה - )


(מאי, 1883מאי, 1883 רגיל
אפריל, 1883 יל
ניסן ה תרמג עברי
, רוסיה - )


(אפריל, 1885אפריל, 1885 רגיל
מרץ, 1885 יל
ניסן ה תרמה עברי
, רוסיה - )


(מאי 11, 1888מאי 11, 1888 רגיל
אפריל 29, 1888 יל
א סיוון ה תרמח עברי
, Tyumen - ספטמבר 22, 1989ספטמבר 22, 1989 רגיל
ספטמבר 9, 1989 יל
כב אלול ה תשמט עברי
, New York)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Avi Shtein (support). הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך