רננה בן גוריון

רננה בן גוריון
  • הערות
    Вышла замуж 9 апреля 1956 года. Работала микробиологом в институте биологических исследований в Нес Ционе

כתבות

Family tree


רננה בן גוריון

(19261926 רגיל
1925 יל
ה תרפו עברי
- )


דוד יוסף בן-גוריון (גרין)

(אוקטובר 16, 1886אוקטובר 16, 1886 רגיל
אוקטובר 4, 1886 יל
יז תשרי ה תרמז עברי
, פלונסק - דצמבר 1, 1973דצמבר 1, 1973 רגיל
נובמבר 18, 1973 יל
ו כסלו ה תשלד עברי
, תל אביב)


פוליה פנינה

(18861886 רגיל
1885 יל
ה תרמו עברי
, מינסק - 19681968 רגיל
1967 יל
ה תשכח עברי
)


דויד לשם

(19241924 רגיל
1923 יל
ה תרפד עברי
- )


עמוס בן גוריון

(19201920 רגיל
1919 יל
ה תרפ עברי
, London - 20082008 רגיל
2007 יל
ה תשסח עברי
)


גאולה בן גוריון

(ספטמבר, 1918ספטמבר, 1918 רגיל
אוגוסט, 1918 יל
אלול ה תרעח עברי
, New York - before 2012before 2012 רגיל
before 2011 יל
before ה תשעב עברי
)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש סגור. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך