Natalya Nedoshivina

כתבות

Family tree


Natalya Nedoshivina

(מרץ 24, 1933מרץ 24, 1933 רגיל
מרץ 11, 1933 יל
כו אדר ה תרצג עברי
- 19741974 רגיל
1973 יל
ה תשלד עברי
)


(ספטמבר 22, 1957ספטמבר 22, 1957 רגיל
ספטמבר 9, 1957 יל
כו אלול ה תשיז עברי
, מוסקבה - )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Benjamen Kretz. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך