Charlotte רובנס

Charlotte רובנס

כתבות

Family tree


Charlotte רובנס

(19091909 רגיל
1908 יל
ה תרסט עברי
, New Jersey - )


(19061906 רגיל
1905 יל
ה תרסו עברי
- )


(פברואר 14, 1942פברואר 14, 1942 רגיל
פברואר 1, 1942 יל
כז שבט ה תשב עברי
- )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Berta Krug. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך