Linda Louise ברלין

Linda Louise ברלין

Linda Louise ברלין

כתבות

Family tree


Linda Louise ברלין

(פברואר 21, 1932פברואר 21, 1932 רגיל
פברואר 8, 1932 יל
יד אדר ה תרצב עברי
- )


(מאי 11, 1888מאי 11, 1888 רגיל
אפריל 29, 1888 יל
א סיוון ה תרמח עברי
, Tyumen - ספטמבר 22, 1989ספטמבר 22, 1989 רגיל
ספטמבר 9, 1989 יל
כב אלול ה תשמט עברי
, New York)


(מרץ 22, 1903מרץ 22, 1903 רגיל
מרץ 9, 1903 יל
כג אדר ה תרסג עברי
, Brooklyn, New York - יולי, 1988יולי, 1988 רגיל
יוני, 1988 יל
תמוז ה תשמח עברי
, New York)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Avi Shtein (support). הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך