ענפי השושלת גלפרין

  • 21
  • 20
  • 19
  • 18
  • 17
  • 16
    מאה
דוד הלפרין
פטירה: שערשעוו

Founder of גלפרין clan branch
(69 known persons)
ניסון גלפרין
לידה: Russian Empire

Founder of גלפרין clan branch
(36 known persons)
אברהם גלפרין

Founder of גלפרין clan branch
(26 known persons)
יואל גלפרין

Founder of גלפרין clan branch
(24 known persons)
חיים
לידה: Porozovo
פטירה: 1890

Founder of גלפרין clan branch
(19 known persons)
זלמן

Founder of גלפרין clan branch
(18 known persons)
גלפרין (קופרשטיין)
לידה: 1888
פטירה: 1942, Yarmolintzi

Founder of גלפרין clan branch
(17 known persons)
איסאק גלפרין

Founder of גלפרין clan branch
(13 known persons)
גלפרין

Founder of גלפרין clan branch
(13 known persons)
יוסף גלפרין

Founder of גלפרין clan branch
(12 known persons)
Aaron Galperin
לידה: 1870

Founder of גלפרין clan branch
(11 known persons)
חיים גלפרין
לידה: 1898
פטירה: 1964, סנקט פטרבורג

Founder of גלפרין clan branch
(10 known persons)
יעקוב
לידה: 1885, Kiev
פטירה: 1938, חרקוב

Founder of גלפרין clan branch
(10 known persons)
אברום גלפרין
לידה: 1855

Founder of גלפרין clan branch
(10 known persons)
גיל גלפרין

Founder of גלפרין clan branch
(8 known persons)
ישראל גלפרין

Founder of גלפרין clan branch
(7 known persons)
Ruvim Mendelevich Galperina
לידה: סמילוביץ

Founder of גלפרין clan branch
(6 known persons)
ברקו גלפרין

Founder of גלפרין clan branch
(6 known persons)
מלכה גלפרין
לידה: 1913
פטירה: 1979, Rossiya, Habarovsk

Founder of גלפרין clan branch
(5 known persons)
אהרון גלפרין
לידה: 1875

Founder of גלפרין clan branch
(5 known persons)
מיכאיל
לידה: 1921

Founder of גלפרין clan branch
(5 known persons)
שלמה

Founder of גלפרין clan branch
(4 known persons)
נוח גלפרין

Founder of גלפרין clan branch
(4 known persons)
Galperin

Founder of גלפרין clan branch
(4 known persons)
ולדימיר גלפרין
פטירה: 1936, חרקוב

Founder of גלפרין clan branch
(4 known persons)
חיים גלפרין

Founder of גלפרין clan branch
(4 known persons)
דוד גלפרין

Founder of גלפרין clan branch
(3 known persons)
אלקסנדר גלפרין
לידה: Syzran

Founder of גלפרין clan branch
(3 known persons)
Meer Galperin
לידה: 1986

Founder of גלפרין clan branch
(3 known persons)
מרק גלפרין

Founder of גלפרין clan branch
(3 known persons)
שלום גלפרין

Founder of גלפרין clan branch
(3 known persons)
Abram Galperin
לידה: 1908

Founder of גלפרין clan branch
(3 known persons)
גלפרין
לידה: 1913, חרקוב
פטירה: 1991, חרקוב

Founder of גלפרין clan branch
(2 known persons)
פבל גלפרין

Founder of גלפרין clan branch
(2 known persons)
מיכאיל גלפרין

Founder of גלפרין clan branch
(1 known persons)
שמעון גלפרין
לידה: 1880
פטירה: 1962, Kiyv

Founder of גלפרין clan branch
(1 known persons)
דוד גלפרין
לידה: 1891, Belarus
פטירה: 1941

Founder of גלפרין clan branch
(1 known persons)
לייב גלפרין

Founder of גלפרין clan branch
(1 known persons)
גלפרין
לידה: 1741

Founder of גלפרין clan branch
(1 known persons)
ויקטור גלפרין
לידה: 1866, בוברויסק
פטירה: 1941

Founder of גלפרין clan branch
(1 known persons)
Haim גלפרין

Founder of גלפרין clan branch
(1 known persons)
ולריה גלפרין (אקסלרוד)
לידה: 1953, מוסקבה

Founder of גלפרין clan branch
(1 known persons)
אורי גלפרין

Founder of גלפרין clan branch
(1 known persons)
בנציון גלפרין

Founder of גלפרין clan branch
(1 known persons)

אב השושלת גלפרין

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך