השושלת דיטקאוסקי

דיטקאוסקי

מקור שם המשפחה

איותי שם המשפחה

  • Detkowski
  • ДатМинковского
  • דיטקאוסקי
  • Детковский

היסטוריה

Discussion

Please log in / register, to leave a comment

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך