השושלת זלקינד

זלקינד

מקור שם המשפחה

איותי שם המשפחה

 • Salkin
 • Salkind
 • Tsalkind
 • Tzalkind
 • Zalkind
 • Залкинд
 • Салкин
 • Цалкинд
 • זלקינד
 • סלקין
 • Dominguez
 • Домингез
 • HaLevi Zalkind
 • аЛеви Залкинд
 • Залкин

היסטוריה

Discussion

Please log in / register, to leave a comment

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך