ענפי השושלת קגן

  • 21
  • 20
  • 19
  • 18
  • 17
    מאה
הלל הכהן

Founder of קגן clan branch
(53 known persons)
פרוים קוגן (קגן)
לידה: Orynin

Founder of קגן clan branch
(52 known persons)
דוד

Founder of קגן clan branch
(23 known persons)
יוסף קגן

Founder of קגן clan branch
(18 known persons)
מיכאיל קגן

Founder of קגן clan branch
(18 known persons)
מויסיי קוגן
לידה: 1860, Vitebsk
פטירה: 1942, סנקט פטרבורג

Founder of קגן clan branch
(17 known persons)
Avrum
לידה: 1890

Founder of קגן clan branch
(12 known persons)
Grigorij Kagan
לידה: 1890

Founder of קגן clan branch
(12 known persons)
אהרון קגן
לידה: 1880
פטירה: 1925, טלז

Founder of קגן clan branch
(10 known persons)
קגן
לידה: 1895, Chernoostrov
פטירה: 1941, Chernoostrov

Founder of קגן clan branch
(10 known persons)
איידל קגן

Founder of קגן clan branch
(9 known persons)
קגן
לידה: 1878
פטירה: 1942

Founder of קגן clan branch
(8 known persons)
יוסף קגן
לידה: 1916

Founder of קגן clan branch
(8 known persons)
קגן

Founder of קגן clan branch
(7 known persons)
שלמה קגן

Founder of קגן clan branch
(7 known persons)
כץ
לידה: 1882
פטירה: 1973, Kiev

Founder of קגן clan branch
(7 known persons)
לייזר קגן
לידה: 1902

Founder of קגן clan branch
(6 known persons)
Meer Kagan
לידה: 1880

Founder of קגן clan branch
(6 known persons)
ינקל קגן
לידה: 1875

Founder of קגן clan branch
(5 known persons)
לאוניד קגן
לידה: Komarin
פטירה: G.maalot, Izrailʹ

Founder of קגן clan branch
(4 known persons)
אריה קגן

Founder of קגן clan branch
(4 known persons)
Haim

Founder of קגן clan branch
(4 known persons)
Sofiya Kagan
לידה: 1904
פטירה: 1979, סנקט פטרבורג

Founder of קגן clan branch
(4 known persons)
Mojsej Kagan
לידה: 1923
פטירה: 1998, ירושלים

Founder of קגן clan branch
(4 known persons)
יעקוב
לידה: 1901, Vitebsk
פטירה: 1948, מינסק

Founder of קגן clan branch
(4 known persons)
קגן

Founder of קגן clan branch
(4 known persons)
Avram Kagan
לידה: 1901

Founder of קגן clan branch
(3 known persons)
Anna Kagan
לידה: 1900

Founder of קגן clan branch
(3 known persons)
דובה שיפרה קגן
לידה: 1893, Silayani
פטירה: 1941, Varaklyany

Founder of קגן clan branch
(3 known persons)
Mera Kagan
לידה: 1895

Founder of קגן clan branch
(3 known persons)
מרינה קגן
לידה: 1974, Kiyev

Founder of קגן clan branch
(3 known persons)
Aron Kagan
לידה: 1893

Founder of קגן clan branch
(3 known persons)
אברם קגן
לידה: 1875

Founder of קגן clan branch
(3 known persons)
Boris Kagan
לידה: 1907

Founder of קגן clan branch
(3 known persons)
מורדוך קגן
לידה: 1875

Founder of קגן clan branch
(2 known persons)
לייב קגן

Founder of קגן clan branch
(2 known persons)
רוזה קגן
לידה: 1973, Kiyev

Founder of קגן clan branch
(2 known persons)
חיה בלומה כגן
לידה: 1878
פטירה: 1944, הרצליה

Founder of קגן clan branch
(2 known persons)
תאודור קגן

Founder of קגן clan branch
(2 known persons)
קגן
לידה: 1875

Founder of קגן clan branch
(2 known persons)
גלינה קגן
לידה: 1948

Founder of קגן clan branch
(2 known persons)
חנון לב קגן
לידה: 1875

Founder of קגן clan branch
(2 known persons)
הירש קגן

Founder of קגן clan branch
(2 known persons)
קגן

Founder of קגן clan branch
(1 known persons)
קגן
לידה: 1786

Founder of קגן clan branch
(1 known persons)
יוסל קגן
לידה: 1774

Founder of קגן clan branch
(1 known persons)
יצחק קגן

Founder of קגן clan branch
(1 known persons)
Kagan

Founder of קגן clan branch
(1 known persons)
קגן
לידה: 1856

Founder of קגן clan branch
(1 known persons)
לייב קגן
לידה: 1859

Founder of קגן clan branch
(1 known persons)
קגן
לידה: 1875

Founder of קגן clan branch
(1 known persons)
ברוך קגן

Founder of קגן clan branch
(1 known persons)
מנדל קגן

Founder of קגן clan branch
(1 known persons)
קגן

Founder of קגן clan branch
(1 known persons)
Jacob Kagan

Founder of קגן clan branch
(1 known persons)
זלמן קגן

Founder of קגן clan branch
(1 known persons)
אברם קגן
לידה: 1758

Founder of קגן clan branch
(1 known persons)
אלקסנדר קגן

Founder of קגן clan branch
(1 known persons)
לייב קגן

Founder of קגן clan branch
(1 known persons)
פבל קגן

Founder of קגן clan branch
(1 known persons)
אברם קגן

Founder of קגן clan branch
(1 known persons)
קגן

Founder of קגן clan branch
(1 known persons)
איסיי קגן
לידה: Zharvin

Founder of קגן clan branch
(1 known persons)
יעקוב קגן
לידה: 1863

Founder of קגן clan branch
(1 known persons)
יוסף קגן

Founder of קגן clan branch
(1 known persons)
בוריס קגן

Founder of קגן clan branch
(1 known persons)
קגן
לידה: 1861

Founder of קגן clan branch
(1 known persons)
איסיי קגן

Founder of קגן clan branch
(1 known persons)
Izrail-Icek-Lejb Kagan
לידה: 1913

Founder of קגן clan branch
(1 known persons)
קגן

Founder of קגן clan branch
(1 known persons)

אב השושלת קגן

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך