משה זלקינד

משה זלקינד

משה זלקינד

כתבות

Family tree


משה זלקינד

(18151815 רגיל
1814 יל
ה תקעה עברי
- 18871887 רגיל
1886 יל
ה תרמז עברי
)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש יצחק פוקסון. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך