סברדלוף

סברדלוף

סברדלוף

כתבות

Family tree


סברדלוף

(18201820 רגיל
1819 יל
ה תקפ עברי
, פלשצניץ - )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Alla Portnaya. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך