Vladimir Hazanov

Vladimir Hazanov

Vladimir Hazanov

כתבות

Family tree


Vladimir Hazanov

(19391939 רגיל
1938 יל
ה תרצט עברי
- )


(before 1919before 1919 רגיל
before 1918 יל
before ה תרעט עברי
- )


(19471947 רגיל
1946 יל
ה תשז עברי
- )


(19711971 רגיל
1970 יל
ה תשלא עברי
- )


(19651965 רגיל
1964 יל
ה תשכה עברי
- )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Avi Shtein (support). הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך