Solomon Hazanov

Solomon Hazanov

Solomon Hazanov
  • תגיות
    יהודי,

כתבות

Family tree


Solomon Hazanov

(before 1919before 1919 רגיל
before 1918 יל
before ה תרעט עברי
- )


(19391939 רגיל
1938 יל
ה תרצט עברי
- )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Avi Shtein (support). הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך