Yakov Marshak

Yakov Marshak

  • הערות
    Врач-нарколог, создатель школы, организатор лечебного центра и собственной клиники.

כתבות

Family tree


Yakov Marshak

(ינואר 21, 1946ינואר 21, 1946 רגיל
ינואר 8, 1946 יל
יט שבט ה תשו עברי
, מוסקבה - )


(מרץ 10, 1917מרץ 10, 1917 רגיל
פברואר 25, 1917 יל
טז אדר ה תרעז עברי
- יוני 27, 1977יוני 27, 1977 רגיל
יוני 14, 1977 יל
יא תמוז ה תשלז עברי
)


(19701970 רגיל
1969 יל
ה תשל עברי
- )


(19931993 רגיל
1992 יל
ה תשנג עברי
- )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Benjamen Kretz. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך