Mariy lypunova

Mariy lypunova

Mariy lypunova

כתבות

Family tree


Mariy lypunova

(מרץ 10, 1917מרץ 10, 1917 רגיל
פברואר 25, 1917 יל
טז אדר ה תרעז עברי
- יוני 27, 1977יוני 27, 1977 רגיל
יוני 14, 1977 יל
יא תמוז ה תשלז עברי
)


(ינואר 21, 1946ינואר 21, 1946 רגיל
ינואר 8, 1946 יל
יט שבט ה תשו עברי
, מוסקבה - )


(19501950 רגיל
1949 יל
ה תשי עברי
- )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Benjamen Kretz. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך