גוטלה שנאפר (רוטשילד)

גוטלה שנאפר (רוטשילד)

  • הערות
    Жена основателя династии Ротшильдов, первого "международного банкира" Амшеля Майера Ротшильда. Вышла замуж в 1770 году. Известна чрезвычайной преданностью своей семье.

כתבות

Family tree


גוטלה שנאפר (רוטשילד)

(אוגוסט 23, 1753אוגוסט 23, 1753 רגיל
אוגוסט 12, 1753 יל
כג אב ה תקיג עברי
, Frankfurt Am Main - מאי 7, 1849מאי 7, 1849 רגיל
אפריל 25, 1849 יל
טו אייר ה תרט עברי
, Frankfurt Am Main)


(פברואר 23, 1744פברואר 23, 1744 רגיל
פברואר 12, 1744 יל
י אדר ה תקד עברי
, Frankfurt Am Main - ספטמבר 19, 1812ספטמבר 19, 1812 רגיל
ספטמבר 7, 1812 יל
יג תשרי ה תקעג עברי
, Frankfurt Am Main)


(אוגוסט 11, 1771אוגוסט 11, 1771 רגיל
יולי 31, 1771 יל
א אלול ה תקלא עברי
, Frankfurt Am Main - פברואר 15, 1859פברואר 15, 1859 רגיל
פברואר 3, 1859 יל
יא אדר ה תריט עברי
)


(יוני 12, 1773יוני 12, 1773 רגיל
יוני 1, 1773 יל
כא סיוון ה תקלג עברי
, Frankfurt Am Main - דצמבר 6, 1855דצמבר 6, 1855 רגיל
נובמבר 24, 1855 יל
כו כסלו ה תרטז עברי
, Frankfurt Am Main)


(17741774 רגיל
1773 יל
ה תקלד עברי
, Frankfurt Am Main - 18551855 רגיל
1854 יל
ה תרטו עברי
, פריז)


(ספטמבר 16, 1777ספטמבר 16, 1777 רגיל
ספטמבר 5, 1777 יל
יד אלול ה תקלז עברי
, Frankfurt Am Main - יולי 28, 1836יולי 28, 1836 רגיל
יולי 16, 1836 יל
יד אב ה תקצו עברי
, Frankfurt Am Main)


(17811781 רגיל
1780 יל
ה תקמא עברי
, Frankfurt Am Main - 18611861 רגיל
1860 יל
ה תרכא עברי
)


(17841784 רגיל
1783 יל
ה תקמד עברי
, Frankfurt Am Main - 18691869 רגיל
1868 יל
ה תרכט עברי
)


(אפריל 24, 1788אפריל 24, 1788 רגיל
אפריל 13, 1788 יל
יז ניסן ה תקמח עברי
, Frankfurt Am Main - מרץ 10, 1855מרץ 10, 1855 רגיל
פברואר 26, 1855 יל
כ אדר ה תרטו עברי
, Naples)


(17901790 רגיל
1789 יל
ה תקנ עברי
, Frankfurt Am Main - 18151815 רגיל
1814 יל
ה תקעה עברי
)


(17911791 רגיל
1790 יל
ה תקנא עברי
, Frankfurt Am Main - 18661866 רגיל
1865 יל
ה תרכו עברי
)


(מאי 15, 1792מאי 15, 1792 רגיל
מאי 4, 1792 יל
כג אייר ה תקנב עברי
, Frankfurt Am Main - נובמבר 15, 1868נובמבר 15, 1868 רגיל
נובמבר 3, 1868 יל
א כסלו ה תרכט עברי
, פריז)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש יצחק פוקסון. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך