(וקסמן)

(וקסמן)

(וקסמן)

כתבות

Family tree


(וקסמן)

(18881888 רגיל
1887 יל
ה תרמח עברי
, Novaya Priluka - 19731973 רגיל
1972 יל
ה תשלג עברי
, Hajaknis)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש יצחק פוקסון. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך