Blyuma

כתבות

Family tree


Blyuma

(19001900 רגיל
1899 יל
ה תרס עברי
, Pashkany - 19731973 רגיל
1972 יל
ה תשלג עברי
, Chernovcy)


( - 19421942 רגיל
1941 יל
ה תשב עברי
, אודסה)


(Iasi - נתניה)


(19051905 רגיל
1904 יל
ה תרסה עברי
, Pashkany - 19401940 רגיל
1939 יל
ה תש עברי
, אודסה)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Irina Alterman. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך