רוז מרים (סטאלונה)

רוז מרים (סטאלונה)

רוז מרים (סטאלונה)

כתבות

Family tree


רוז מרים (סטאלונה)

(19191919 רגיל
1918 יל
ה תרעט עברי
, Dzhiojya-Dell-Kolle - 20112011 רגיל
2010 יל
ה תשעא עברי
, Vellington)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש יצחק פוקסון. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך