Galina Shufotinskaya (Temskaya)

Galina Shufotinskaya (Temskaya)

כתבות

Family tree


Galina Shufotinskaya (Temskaya)

(דצמבר 24, 1958דצמבר 24, 1958 רגיל
דצמבר 11, 1958 יל
יג טבת ה תשיט עברי
, קריווי רוג - )


(דצמבר 30, 1934דצמבר 30, 1934 רגיל
דצמבר 17, 1934 יל
כד טבת ה תרצה עברי
, Krivoy Rog - מרץ 11, 2022מרץ 11, 2022 רגיל
פברואר 26, 2022 יל
ח אדר_ב׳ ה תשפב עברי
, קריווי רוג)


(פברואר 1, 1936פברואר 1, 1936 רגיל
ינואר 19, 1936 יל
ח שבט ה תרצו עברי
, Krivoy Rog - יוני 25, 2001יוני 25, 2001 רגיל
יוני 12, 2001 יל
ד תמוז ה תשסא עברי
, קריווי רוג)


(אוגוסט 11, 1956אוגוסט 11, 1956 רגיל
יולי 29, 1956 יל
ד אלול ה תשטז עברי
, קריווי רוג - )


(19811981 רגיל
1980 יל
ה תשמא עברי
, קריווי רוג - )


(19891989 רגיל
1988 יל
ה תשמט עברי
, קריווי רוג - )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Yom-Tov Shufotinskij. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך