Yom-Tov Shufotinskij

כתבות

Family tree


Yom-Tov Shufotinskij

(אוגוסט 11, 1956אוגוסט 11, 1956 רגיל
יולי 29, 1956 יל
ד אלול ה תשטז עברי
, קריווי רוג - )


(דצמבר 24, 1958דצמבר 24, 1958 רגיל
דצמבר 11, 1958 יל
יג טבת ה תשיט עברי
, קריווי רוג - )


(19881988 רגיל
1987 יל
ה תשמח עברי
, Днепр - )


(20152015 רגיל
2014 יל
ה תשעה עברי
, קריווי רוג - )


(20162016 רגיל
2015 יל
ה תשעו עברי
, קריווי רוג - )


(פברואר 5, 2019פברואר 5, 2019 רגיל
ינואר 23, 2019 יל
ל שבט ה תשעט עברי
, Kiyv - )


(נובמבר 20, 2022נובמבר 20, 2022 רגיל
נובמבר 7, 2022 יל
כו חשוון ה תשפג עברי
, Dnepr - )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך