Mihail Kogan

Mihail Kogan

כתבות

Family tree


Mihail Kogan

(19521952 רגיל
1951 יל
ה תשיב עברי
, Kazan - )


(מאי 21, 1925מאי 21, 1925 רגיל
מאי 8, 1925 יל
כז אייר ה תרפה עברי
, הומל - 20042004 רגיל
2003 יל
ה תשסד עברי
, Kazan)


(19261926 רגיל
1925 יל
ה תרפו עברי
, Rechytsa - 19831983 רגיל
1982 יל
ה תשמג עברי
, Kazan)


(19521952 רגיל
1951 יל
ה תשיב עברי
, Kazan - )


(19781978 רגיל
1977 יל
ה תשלח עברי
, Kazan - )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Hana Kogan. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך