Liya Gershenzon

Liya Gershenzon

כתבות

Family tree


Liya Gershenzon

(19521952 רגיל
1951 יל
ה תשיב עברי
, Kazan - )


(19231923 רגיל
1922 יל
ה תרפג עברי
, Vyazma - )


(19281928 רגיל
1927 יל
ה תרפח עברי
, Kazan - 19981998 רגיל
1997 יל
ה תשנח עברי
, באר שבע)


(19521952 רגיל
1951 יל
ה תשיב עברי
, Kazan - )


(19781978 רגיל
1977 יל
ה תשלח עברי
, Kazan - )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Hana Kogan. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך