Yefim Shufotinskiy

Yefim Shufotinskiy

כתבות

Family tree


Yefim Shufotinskiy

(ינואר 2, 1925ינואר 2, 1925 רגיל
דצמבר 20, 1924 יל
ו טבת ה תרפה עברי
, קריווי רוג - אפריל 4, 1983אפריל 4, 1983 רגיל
מרץ 22, 1983 יל
כא ניסן ה תשמג עברי
, קריווי רוג)


(אוגוסט 1, 1903אוגוסט 1, 1903 רגיל
יולי 19, 1903 יל
ח אב ה תרסג עברי
, Aleksandriya Khersonskaya Gub. - נובמבר 14, 1983נובמבר 14, 1983 רגיל
נובמבר 1, 1983 יל
ח כסלו ה תשמד עברי
, קריווי רוג)


(מאי 22, 1905מאי 22, 1905 רגיל
מאי 9, 1905 יל
יז אייר ה תרסה עברי
, S.yelizavetgradovka Khersonskaya Gub. - יולי 23, 1979יולי 23, 1979 רגיל
יולי 10, 1979 יל
כח תמוז ה תשלט עברי
, קריווי רוג)


(מאי 19, 1925מאי 19, 1925 רגיל
מאי 6, 1925 יל
כה אייר ה תרפה עברי
, S. Bratolyubovka Khersonskoy Gub. - יולי 4, 2016יולי 4, 2016 רגיל
יוני 21, 2016 יל
כח סיוון ה תשעו עברי
, קריווי רוג)


(אוגוסט 11, 1956אוגוסט 11, 1956 רגיל
יולי 29, 1956 יל
ד אלול ה תשטז עברי
, קריווי רוג - )


(יולי 17, 1959יולי 17, 1959 רגיל
יולי 4, 1959 יל
יא תמוז ה תשיט עברי
, קריווי רוג - )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Vladimir Shufotinskij. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך