ריבה שפוליאנסקי

ריבה שפוליאנסקי

כתבות

Family tree


ריבה שפוליאנסקי

(מאי 19, 1925מאי 19, 1925 רגיל
מאי 6, 1925 יל
כה אייר ה תרפה עברי
, S. Bratolyubovka Khersonskoy Gub. - יולי 4, 2016יולי 4, 2016 רגיל
יוני 21, 2016 יל
כח סיוון ה תשעו עברי
, קריווי רוג)


(מרץ 2, 1893מרץ 2, 1893 רגיל
פברואר 18, 1893 יל
יד אדר ה תרנג עברי
, S. Bratolyubovka Khersonskoy Gub. - אפריל 11, 1983אפריל 11, 1983 רגיל
מרץ 29, 1983 יל
כח ניסן ה תשמג עברי
, קריווי רוג)


(19041904 רגיל
1903 יל
ה תרסד עברי
, S. Gurovka Khersonskoy Gub. - פברואר 26, 1961פברואר 26, 1961 רגיל
פברואר 13, 1961 יל
י אדר ה תשכא עברי
, קריווי רוג)


(ינואר 2, 1925ינואר 2, 1925 רגיל
דצמבר 20, 1924 יל
ו טבת ה תרפה עברי
, קריווי רוג - אפריל 4, 1983אפריל 4, 1983 רגיל
מרץ 22, 1983 יל
כא ניסן ה תשמג עברי
, קריווי רוג)


(אוגוסט 11, 1956אוגוסט 11, 1956 רגיל
יולי 29, 1956 יל
ד אלול ה תשטז עברי
, קריווי רוג - )


(יולי 17, 1959יולי 17, 1959 רגיל
יולי 4, 1959 יל
יא תמוז ה תשיט עברי
, קריווי רוג - )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Vladimir Shufotinskij. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך