Vladimir Feldov

Vladimir Feldov

Vladimir Feldov

כתבות

Family tree


Vladimir Feldov

(19401940 רגיל
1939 יל
ה תש עברי
- )


(19131913 רגיל
1912 יל
ה תרעג עברי
, Kiev - 19421942 רגיל
1941 יל
ה תשב עברי
)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך