Akradij Feldov

Akradij Feldov

Akradij Feldov

כתבות

Family tree


Akradij Feldov

(19131913 רגיל
1912 יל
ה תרעג עברי
, Kiev - 19421942 רגיל
1941 יל
ה תשב עברי
)


( - 19481948 רגיל
1947 יל
ה תשח עברי
)


(19401940 רגיל
1939 יל
ה תש עברי
- )


(19161916 רגיל
1915 יל
ה תרעו עברי
- 20032003 רגיל
2002 יל
ה תשסג עברי
)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Vladimir Feldov. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך