Natalya Serova

Natalya Serova

Natalya Serova

כתבות

Family tree


Natalya Serova

(19081908 רגיל
1907 יל
ה תרסח עברי
- 19501950 רגיל
1949 יל
ה תשי עברי
)


(ינואר 7, 1865ינואר 7, 1865 רגיל
דצמבר 26, 1864 יל
ט טבת ה תרכה עברי
, סנקט פטרבורג - נובמבר 22, 1911נובמבר 22, 1911 רגיל
נובמבר 9, 1911 יל
א כסלו ה תרעב עברי
, מוסקבה)


(18651865 רגיל
1864 יל
ה תרכה עברי
- 19271927 רגיל
1926 יל
ה תרפז עברי
)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Benjamen Kretz. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך