Olga Trubnikova

Olga Trubnikova

  • הערות
    Воспитывалась в доме Якова Симоновича. Дочь умершей от чахотки пациентки Симоновича.

כתבות

Family tree


Olga Trubnikova

(18651865 רגיל
1864 יל
ה תרכה עברי
- 19271927 רגיל
1926 יל
ה תרפז עברי
)


(ינואר 7, 1865ינואר 7, 1865 רגיל
דצמבר 26, 1864 יל
ט טבת ה תרכה עברי
, סנקט פטרבורג - נובמבר 22, 1911נובמבר 22, 1911 רגיל
נובמבר 9, 1911 יל
א כסלו ה תרעב עברי
, מוסקבה)


(18901890 רגיל
1889 יל
ה תרנ עברי
, סנקט פטרבורג - 19461946 רגיל
1945 יל
ה תשו עברי
)


(18921892 רגיל
1891 יל
ה תרנב עברי
- 19591959 רגיל
1958 יל
ה תשיט עברי
)


(18941894 רגיל
1893 יל
ה תרנד עברי
- 19291929 רגיל
1928 יל
ה תרפט עברי
)


(18961896 רגיל
1895 יל
ה תרנו עברי
- 19381938 רגיל
1937 יל
ה תרצח עברי
)


(19001900 רגיל
1899 יל
ה תרס עברי
- 19421942 רגיל
1941 יל
ה תשב עברי
)


(19081908 רגיל
1907 יל
ה תרסח עברי
- 19501950 רגיל
1949 יל
ה תשי עברי
)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Benjamen Kretz. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך